Over ons

Pronexus is sinds 2001 actief en heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties voor gemeentelijke en regionale overheden.

Met onze software kunnen vier onderwijstaken efficiënt worden uitgevoerd: leerplicht, voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Om het gemeentelijk beleid te ondersteunen rekent Pronexus ook demografische ontwikkelingen door en stellen we bevolkings- en leerlingenprognoses op.

Letterlijk betekent Pronexus 'voor samenhang'. Pronexus heeft dan ook speciaal aandacht voor de samenhang tussen verschillende onderwijstaken en beleidsterreinen.

Tot onze opdrachtgevers behoren zo'n 300 grote en kleine gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen.

Software

Vanuit de overheid wordt alles op alles gezet om jongeren een zo groot mogelijke en eerlijke kans te geven in de maatschappij. De software die wij maken heeft daardoor een belangrijke maatschappelijke betekenis.

Onze software is ontwikkeld voor de volgende werkgebieden:

  • leerplicht: voorkomen dat jongeren thuis zitten in plaats van op school
  • voortijdig schoolverlaten: voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan
  • leerlingenvervoer: indienen, beoordelen en beschikken van aanvragen voor vervoer
  • onderwijshuisvesting: zorgen dat scholen voldoende gebouwruimte hebben
  • onderwijsloket: één centraal platform om gegevens uit te wisselen en aanvragen te doen
  • leerlingenprognoses: berekenen van leerlingaantallen in de toekomst
  • bevolkingsprognoses: berekenen van een bevolkingsprognose naar leeftijd en wijk

Bij het ontwikkelen van onze software baseren wij ons op door VNG vastgelegde normen, wet- en regelgeving en de criteria uit de gemeentelijke verordening. Daarnaast passen we KING standaarden toe en zorgen we uiteraard voor een optimale beveiliging van uw informatie.

Prognose

Inzicht in de samenstelling, spreiding en de toekomstige omvang van de bevolking is van fundamenteel belang bij te maken van keuzes. Onze prognoses kunt u gebruiken als beleidsinstrument bij onder meer ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, economie en zorg en welzijn.

Pronexus ondersteunt bij het maken van bevolkingsprognoses op het niveau van gemeente, stadsdeel, buurt, wijk, huishouden en etniciteit.

Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs heeft Pronexus prognosemethoden ontwikkeld waarmee integrale leerlingenprognoses kunnen worden opgesteld. Deze prognoses zijn goedgekeurd door de VNG en het Ministerie van OCW.

Pronexus neemt het volledige traject van dataverzameling tot en met uitvoering van u over en presenteert de prognose aan u via in een eindrapportage. Resultaten worden hierin overzichtelijk gepresenteerd en zijn direct in de praktijk inzetbaar.

Helpdesk

Onze producten zijn bovenal gebruiksvriendelijk. Toch kan het gebeuren dat u met vragen komt te zitten. Bij Pronexus mag u dan rekenen op optimale ondersteuning van een servicegerichte helpdesk. Onze betrokken medewerkers doen er alles aan om u snel verder te helpen.

Onze helpdesk is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Om de helpdesk te bereiken kunt u bellen met (040) 236 62 00 of een e-mail sturen naar support@pronexus.nl.

Contact

Bezoekadres
Heezerweg 343
5643 KG  Eindhoven
Postadres
Postbus 4126
5604 EC  Eindhoven
Telefoon
(040) 236 62 00
Openingstijden
Werkdagen van 8:00 tot 17:00
Kvk-nummer
17.18.44.06
BTW-nummer
NL8063.06.361.B01
IBAN
NL43ABNA0500988102
BIC
ABNANL2A